Konkurs dzielnicowy "Turniej Scratcha"

Zarząd Dzielnicy Praga Północ m.st Warszawy oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego zapraszają uczniów klas 4-7 praskich szkół podstawowych do udziału w VII edycji Praskiego Turnieju Scratcha.

Celem konkursu jest popularyzowanie umiejętności programistycznych wśród uczniów. Służyć ma promowaniu uczniów wyróżniających się uzdolnieniami informatycznymi poprzez stworzenie im możliwości osiągnięcia sukcesu.

W tegorocznej, VII edycji Praskiego Turnieju Scratcha uczniowie startują w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas 4-5

II kategoria – uczniowie klas 6-7

Do konkursu należy zgłosić pracę będącą prostą animacją, historyjką lub grą edukacyjną stworzoną w środowisku Scratch. Praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę. (szczegóły w regulaminie konkursu).

Termin oddania prac wraz z wypełnionymi Kartami Rejestracji (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu) upływa 2 grudnia 2022r.

Uroczyste zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów zaplanowaliśmy na 15 grudnia 2022r. Wszystkie informacje dotyczące konkursu publikujemy na stronie Praskiego Turnieju Scratcha: https://praskiturniejscratcha.blogspot.com oraz na stronie Organizatora szkoły SP 73: https://www.sp73.waw.pl

ZAPRASZAMY !

logo

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi
03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7
tel. 22 619-14-68 , 22 670-42-20
e-mail: sekretariat@sp50.waw.pl lub sp50@eduwarszawa.pl