Patronka

Jadwiga Andegaweńska

 

 Życie

    
J
adwiga Andegaweńska, córka króla Węgier - Ludwika urodziła się około 1374 roku. Źródłowych, potwierdzonych informacji o jej życiu posiadamy niewiele. Pochodzenie, z jednego z najznakomitszych rodów średniowiecznej Europy, wpłynęło na staranne wychowanie i wykształcenie Jadwigi (władała podobno pięcioma językami, chętnie czytała i gromadziła książki). Z przekazów Jana Długosza dowiadujemy się, że była "... dziewicą tak przedziwnej piękności, jakiej wówczas świat cały nie znał".

     Nieco większy zasób wiadomości posiadamy o Jadwidze od chwili jej przybycia do Polski, w czerwcu 1384 r. Na mocy układu z 1374 roku między Ludwikiem Węgierskim a polskimi możnowładcami, objęła tron Królestwa Polskiego.

    W październiku 1384 r. nastąpiła koronacja Jadwigi w Katedrze Wawelskiej na króla Polski. Dzięki usilnym staraniom polskich możnowładców doszło do unieważnienia zobowiązań, jakie łączyły Jadwigę z Wilhelmem Habsburgiem - księciem austriackim. Długo poszukiwano kandydata na małżonka dla Jadwigi. Godnym ręki polskiej władczyni okazał się książę litewski Jagiełło. 

    Ceremonią zawarcia małżeństwa poprzedziła uroczystość chrztu świętego, podczas której Jagiełło otrzymał imię  - Władysław. Do zaślubin królowej Jadwigi i księcia litewskiego doszło 18 lutego 1386 roku. Cnoty królowej, opieka nad chorymi i biednymi zaskarbiły jej miłość i uwielbienie poddanych.

    Podczas swojego krótkiego panowania, królowa Jadwiga również aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym swego kraju, zabiegając nie tylko o spokój wewnętrzny, lecz także o sukcesy w polityce zagranicznej (w 1387 r. stanęła na czele polskiej wyprawy na Ruś, w 1897 r. była inicjatorką spotkania we Włocławku z wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego - Konradem von Jungingen).

    Królowa Jadwiga zmarła 15 lipca 1399 roku, trzy tygodnie po śmierci swej córeczki. Cały kraj pogrążył się w głębokiej żałobie. Pogrzeb odbył się 19 lipca 1399 roku. Doczesne szczątki królowej wraz z insygniami królewskimi spoczęły w Katedrze Wawelskiej. Opinia świętości jaka otaczała zmarłą sprawiła, że do grobu władczyni zaczęli przybywać pielgrzymi z prośbą o łaskę i wstawiennictwo. Kult oddawany w Krakowie Jadwidze - królowej, zatwierdził papież Jan Paweł II, wynosząc ją na ołtarze.

 

logo

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi
03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7
tel. 22 619-14-68
e-mail: sekretariat@sp50.waw.pl lub sp50@eduwarszawa.pl