Regulamin pracowni komputerowej

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.
 2. Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela oraz logować się tylko na przydzielone przez administratora sieci konto.
 3. Przy stanowisku z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
 4. Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój i rozwagę, sumiennie wykonują pracę oraz utrzymują stanowisko komputerowe w należytym porządku.
 5. Nie wolno dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu.
 6. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 7. Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania ani kopiować programów znajdujących się w pracowni na własne nośniki pamięci.
 8. W czasie zajęć można korzystać jedynie z nośników wskazanych przez nauczyciela.
 9. Z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela,
 10. Podczas korzystania z usług internetowych należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno nikogo obrażać, wysyłać niegrzecznych listów lub niecenzuralnych plików
 11. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego.
 12. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.
 13. Na zajęciach obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z aktualną sytuacją covid-19.

 Za wszelkie celowe zniszczenia sprzętu komputerowego uczeń ponosi odpowiedzialność materialną.

 Zapamiętaj!

Każdy, kto złamie obowiązujący regulamin, musi mieć świadomość wynikających z tego konsekwencji

dydaktycznych, finansowych oraz prawnych.

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje już rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), na mocy którego zmienią się zasady związane z przetwarzaniem i przepływem danych osobowych. Unijne rozporządzenie jest aktem bezpośrednio obowiązującym.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Paczkowski.

Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie podmioty - w tym także szkoły i placówki oświatowe - muszą dostosować procedury do zawartych w nim przepisów. Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z polityką bezpieczeństwa danych osobowych w naszej placówce:

 Klauzula informacyjna RODO

 Wizerunek dziecka

 Osoba upoważniona do odbioru dziecka

 Monitoring wizyjny

  

logo

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi
03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7
tel. 22 619-14-68
e-mail: sekretariat@sp50.waw.pl lub sp50@eduwarszawa.pl